Publiceringsdatum:

Rent vatten i fokus på webbinarium

Bild på vattendroppar

Hur vi ska säkra tillgången till rent vatten? Det var en av flera stora frågor vattenvårdsdirektör Irene Bohman och andra inbjudna experter diskuterade med Svenskt vatten under veckan.

- Under paneldiskussionen lyftes många intressanta inlägg och perspektiv på vattenförsörjningsfrågor. Jag ser fram emot fortsatta och fördjupade diskussioner om exempelvis möjligheterna att få mer kunskap och direkta mätningar av tillgång och behov av vatten, säger Irene Bohman.

Under onsdagen 13 maj var tillgången på rent vatten och problemen med kemikalier uppe till diskussion under ett webbinarium, arrangerat av Svenskt Vatten.

Diskussionen om rent vatten handlade om hur man möter dels klimatförändringar, och hur vi ska hantera en tillvaro där både skyfall och vattenbrist kan bli alltmer vanligt.

Vi måste hushålla med våra resurser, men det kan även ställas nya krav på lagstiftningen.

Det finns inte en enda lösning som fungerar på alla platser, menar Irene Bohman. Sverige skiljer sig mycket, från kust till kust, mellan norr och söder.

- Jag betonade särskilt hur olika förutsättningarna ser ut i olika delar av landet, säger Irene Bohman.

I panelen fanns andra experter från bland annat Svenskt Vatten och LRF jämte regeringens utredare Ulla Sandborgh.

Under webbinariet gjorde också Oskar Kihlborg en betraktelse över vatten, med utgångspunkt från alla resor. Kihlborg har rört sig mellan djungler och arktiskt klimat. Han var en av de första svenskarna att bestiga Mount Everest, och har slagit världsrekord i segling över Atlanten.

Förmiddagen avslutades med en paneldiskussion kring kemikalier och läkemedel. Kan vi förebygga problemen med läkemedelsrester i avloppen? Hur dyrt blir det? Och ska producenten vara med och betala? Det var några av de frågor som fanns på agendan.

Kontakt