Publiceringsdatum: 27 april 2020

Tre nya miljoner till fortsatt arbetet mot övergödning i Norra Östersjöns vattendistrikt

Algblommning i Mälaren. Vattnet är grönt.

Strax innan jul förra året utlyste Norra Östersjöns vattendistrikt pengar för insatser mot övergödning. Trots kort ansökningstid kom det in över 17 ansökningar. Martin Erlandsson Lampa hoppas på samma respons denna omgång.

Havs- och Vattenmyndigheten fortsätter att satsa på åtgärdsarbetet mot övergödning, ytterligare tre miljoner kronor ska delas ut. Nu kan distriktets kommuner, vattenråd och åtgärdssamordnare söka pengar som är öronmärkta för åtgärder mot övergödning inom Norra Östersjöns vattendistrikt. Sista dag för ansökan är den 15 maj och pengarna betalas ut 30 juni.

- Vi är glada att Havs- och Vattenmyndigheten satsar på åtgärdsarbetet mot övergödning. Nu hoppas vi att intresset bland distriktets vattenorganisationer är lika stort som vid den förra utlysningen, säger Martin Erlandsson Lampa.

Det här kan pengarna användas till:

  • Fysiska åtgärder mot övergödning i vatten i samverkan med markägare och kommuner.
  • Framtagande av underlagsmaterial inför åtgärder mot övergödning, exempelvis i form av åtgärdsanalyser i samverkan med markägare och kommuner.
  • Framtagande av ansökningar om finansieringsbidrag kopplat till övergödning och anmälan/ansökan om vattenverksamhet i samverkan med markägare och kommuner.
  • Uppföljning och utvärdering av åtgärder mot övergödning som genomförts.
  • Utvecklings-/kunskapsuppbyggande insatser med fokus på övergödning som flera vattenråd/åtgärdssamordnare kan få ta del av.
  • Utvecklings-/kunskapsuppbyggande insatser med fokus på övergödning i samverkan med kommuner, markägare eller andra organisationer.
  • Övrigt som underlättar och stärker arbetet mot övergödning.

Hör av dig till Martin Erlandsson Lampa för mer information om hur du gör en ansökan.

Kontakt