Publiceringsdatum: 27 april 2020

Kommunernas vattenarbete i Norra Östersjön 2019

Kommunerna är viktiga när det kommer till att genomföra vattenförvaltning i Sverige. De ansvarar för många frågor med koppling till vattenkvalitet och hållbar vattenanvändning.

Vattenmyndigheten i Norra Östersjön har tagit fram en publikation som redovisar det arbete som gjorts i distriktet under 2019. Underlaget bygger på det resultat som kommunerna rapporterar in varje år.

Kommunernas vattenarbete 2019

Kontakt