Publiceringsdatum: 9 april 2020

Värdefullt vatten visas som gatukonst

Fisk simmar under vatten. Bild av fotografen Johan Hammar.

Foto: Johan Hammar. Bilden är beskuren.

Storslagna bilder av vatten pryder nu Kalmars gator. Fotografen Johan Hammar vill att projektet ska få allmänheten att få en djupare insikt om vattnets värde. Kalmar Vatten håller med.

- Genom utställningen vill vi lyfta frågan om vattnets värde. Rent vatten är en ovärderlig tillgång som vi måste vårda tillsammans, förklarar arrangören Kalmar Vatten.

Det är naturfotografen Johan Hammars utställning Värdefulla vatten som nu invigts i Kalmarunder veckan innan påsk. Den kommer att ses fram till 13 maj visas utomhus i centrala Kalmar på Kaggensgatan, en av de bästa affärsgatorna.

De 20 fotografierna, tagna runtom i Sverige, visas på skyltar i storbild. Utställning pågår dygnet runt.

Fotografen Johan Hammar har ägnat två år åt projektet. Han förklarar att syftet med projektet är att öka förståelsen och kunskapen om hur livsnödvändigt det är med orörda, levande och friska vatten. För både människor och djur.

- Genom historien har vi påverkat våra vatten väldigt negativt genom utsläpp och miljögifter, vattenkraftsutbyggnad, flottledsrensning samt utdikning av sjöar och våtmarker. Det har gjort att många arter försvunnit eller minskat väldigt kraftigt. Men trenden har vänt och vattenmiljöer återskapas över hela Sverige och våra vatten mår betydligt bättre än för 50 år sedan. Utdikade våtmarker återskapas, älvar som varit rensade får tillbaka sten och block och torrlagda åfåror återfår sitt vattenflöde när olönsamma vattenkraftverk läggs ned och arter som varit på gränsen till utrotning är på väg tillbaka. Alla dessa åtgärder bidrar till att vi får en bättre vattenkvalitet och det gynnar inte bara de organismer som lever i och kring våra vatten. Det gynnar även oss, förklarar Johan Hammar.

Utställningen har tidigare visats i Umeå, Malmö och Lidköping.

Övrig information

Här kan du se Johan Hammars bilder


Kontakt