Publiceringsdatum:

Ökad nationell samordning av dricksvatten - ny organisation ersätter tidigare nätverk

Den nya Nationella samordningsgruppen för dricksvatten har beslutat att arbeta vidare med att samordna arbetet med dricksvattendirektivet, ta fram riktlinjer för informationssäkerhet och stödja pågående arbete med regionala vattenförsörjningsplaner.

Livsmedelverket valt att organisera sitt utökade samordningsansvar för dricksvattenfrågor genom att ersätta det tidigare Nationella nätverket för dricksvatten med den Nationella samordningsgruppen. Det utökade samordningsansvaret började gälla vid årsskiftet.

- Det är bra att samordningsgruppen kommer igång så att det viktiga samordningsarbetet mellan myndigheter kring dricksvattenfrågor inte avstannar, säger vattenvårdsdirektör Irene Bohman, Södra Östersjöns vattendistrikt.

Övrig information

Ökad nationell samordning av dricksvatten - ny organisation ersätter tidigare nätverk Länk till annan webbplats.

Nationella samordningsgruppen för dricksvatten Länk till annan webbplats.

Kontakt