Publiceringsdatum:

Sex extra miljoner till åtgärder mot övergödning

Foto: Eric Arenius

– Det är en välkommen satsning på miljön. Tack vare de här pengarna kan vi nu göra mer på ett viktigt område, säger Anna Carnelius, vattenplanerare på Vattenmyndigheten Södra Östersjön.

Det satsas nu mer pengar på vårt vatten. Havs- och Vattenmyndigheten har beslutat att dela ut sex extra miljoner kronor till vattenråden och åtgärdssamordnarna. Pengarna är öronmärkta för åtgärder mot övergödning inom Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt.

Det är ett välkommet tillskott, förklarar Anna Carnelius.

– Vattenråden är en av hörnstenarna i den svenska vattenförvaltningen och åtgärdssamordnarna gör en viktig insats i arbetet mot övergödning.

Irene Bohman, vattenvårdsdirektör i Södra Östersjöns vattendistrikt, instämmer.

– Vi är jätteglada för detta. Vi arbetar för att det ska bli ännu mer bidrag senare under året, förklarar Irene Bohman.

Åtgärderna kan användas till handfasta åtgärder såväl som planerings- och analysarbete.

Det här kan pengarna användas till:


  • Fysiska åtgärder mot övergödning i vatten i samverkan med markägare och kommuner.

  • Framtagande av underlagsmaterial inför åtgärder mot övergödning, exempelvis i form av åtgärdsanalyser i samverkan med markägare och kommuner.

  • Framtagande av ansökningar om finansieringsbidrag kopplat till övergödning samt anmälan/ansökan om vattenverksamhet i samverkan med markägare och kommuner.

  • Uppföljning och utvärdering av åtgärder mot övergödning som genomförts.

  • Utvecklings-/kunskapsuppbyggande insatser med fokus på övergödning som flera vattenråd/åtgärdssamordnare kan få ta del av.

  • Utvecklings-/kunskapsuppbyggande insatser med fokus på övergödning i samverkan med kommuner, markägare eller i egen regi.

  • Övrigt som underlättar och stärker arbetet mot övergödning.

Ansökan ska göras senast 30 april. Mer information skickas med e-post direkt till berörda samordnare och organisationer inom Västerhavets och Södra Östersjöns vattendistrikt.

Kontakt