Publiceringsdatum: 17 mars 2020

Myndigheter samordnar samråd inför nästa cykel

Vattenmyndigheterna och Havs- och vattenmyndigheten kommer att samköra ett samråd i höst. Foto: Fredrik Forsgren

Den 1 november börjar vattenmyndigheternas samråd om ”Planer och åtgärder för vattenarbetet 2021–2027”. Det kommer att samordnas med Havs- och vattenmyndighetens samråd om åtgärdsprogrammet för havsmiljön.

I slutet av 2021 startar den fjärde förvaltningscykeln i arbetet som vattenmyndigheterna i Sverige ansvarar för. Före det ska ”Planer och åtgärder för vattenarbetet 2021–2027” ut på samråd i sex månader med start 1 november 2020. Alla som vill får tycka till om detta förslag. Vi riktar oss till alla som berörs av Sveriges vatten.

Samordning med Havs- och vattenmyndigheten

Parallellt med samråd om Planer och åtgärder för vattenarbetet ska Havs- och vattenmyndigheten, HaV, genomföra samråd för sitt åtgärdsprogram för havsmiljön. Havsförvaltningen rör vatten som direkt gränsar till de kustvatten som ingår i vattenmyndigheternas förvaltning. Detta åtgärdsprogram blir det sista steget i Sveriges marina strategi för Nordsjön och Östersjön 2018–2023.

Med tanke på att HaV och vattenmyndigheterna har många gemensamma nämnare är det kanske inte förvånande att vi planerar för ett samordnat samråd. En gemensam kungörelse och två gemensamma nationella samrådsmöten i Stockholm i februari 2021 ingår i de planerna. Vattenmyndigheterna kommer dessutom att anordna egna regionala samrådsmöten, där HaV kommer att vara med i planeringen och delta vid några av dem.

Samrådssvaren ska dock skickas in till respektive myndighet för hantering.    

Flera myndigheter

Vattenmyndigheterna undersöker även möjligheten att samordna samrådet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som är i färd med att ta fram riskhanteringsplaner för områden med betydande översvämningsrisk. Länsstyrelserna har där fått i uppdrag att ta fram nya riskkartor.

Vattenmyndigheternas samrådsmaterial kommer att bestå av distriktsvisa förvaltningsplaner och åtgärdsprogram som riktar sig till åtgärdsmyndigheter och verksamhetsutövare. Dessutom tar vi fram en gemensam sammanfattning skriven främst för kommunpolitiker, allmänhet och vattenorganisationer.

Allt material kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen vattenmyndigheterna.se och samrådet pågår till 30 april 2021.

Kontakt