Publiceringsdatum:

Intensiv start på årets första vårvintermånad

De första två veckorna i mars höll Norra Östersjöns vattendistrikt tre viktiga möten. Dels med distriktets vattensamordnande chefer, referensgruppen för kommunerna och vattendelegationen.

Vattenvårdsdirektör Anna Linusson som varit på Norra östersjöns vattendistrikt i över sex månader understryker betydelsen av dessa möten.

- Det är viktigt att vi som ska arbeta tillsammans för att få vattenförvaltningen att fungera bra träffas regelbundet inom distriktet. 2020 kommer bli ett väldigt intensivt, men också intressant år. Vi arbetar parallellt med att klara av nuvarande utmaningar och få klart planer och åtgärder för nästa cykel. Samtidigt som vi behöver ta oss tid att se över arbetsprocesserna för framtida cykler och förbättra dem. I slutet av november startar vårt samråd om förvaltningsplan 2021-2027 och vi ser fram emot alla synpunkter, säger vattenvårdsdirektör Anna Linusson.

Tre viktiga möten

Den 6 mars träffades distriktets vattensamordnande chefer och representanter från Norra Östersjöns kansli i Stockholm. Fokus för mötet var att diskutera förändrade arbetsprocesser och samverkansformer mellan vattenmyndigheten och länsstyrelsernas beredningssekretariat för framtiden.

Under mötet med referensgruppen för kommunerna den 11 mars presenterades bland annat processen för revidering av åtgärdsprogrammet och kommunernas åtgärder diskuterades. Den 13 mars hölls årets första vattendelegationsmöte i Västerås. På mötet presenterades bland annat slutrapport till Regeringen om förutsättningar att tillämpa fler undantag och strategier och tidplan för arbetet med miljökvalitetsnormer, kraftigt modifierade vatten och undantag diskuterades.

Översyn av förutsättningarna för en ökad tillämpning av undantag inom vattenförvaltningen Pdf, 3.6 MB.


Kontakt