Publiceringsdatum:

Flera länsstyrelser i nytt samarbete om omprövning av vattenkraft

Delprojektet Strategi för fria vandringsvägar inom LIFE IP Rich Waters träffade ett antal kollegor från andra länsstyrelser i Norra Östersjöns vattendistrikt den 3 mars. Syftet var att hitta bra samverkansformer runt förslaget på den nationella planen för omprövning av vattenkraft som Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät lämnade till regeringen i höstas.

Några citat från mötet

- Vi behöver lära oss mer och bli så enade som vi kan.

- Flera av oss har avrinningsområden som går över länsgränserna,
så visst behövs det en samsyn.

- Det är bra att få veta hur det ser ut på övriga länsstyrelser,
 och få draghjälp och tips.

LIFE IP Rich Waters Länk till annan webbplats.
Nationell plan för omprövning av vattenkraft Länk till annan webbplats.

Kontakt