Publiceringsdatum:

Ljungan i pilotprojekt för miljöanpassad vattenkraft

Foto: Anders Molin/Mostphotos

Ljungan är i fokus för ett nystartat pilotprojekt med vattenmyndigheten i Bottenhavets distrikt som en av deltagarna.

Den nationella planen för omprövning av vattenkraft (NAP) innebär att vattenkraften ska få moderna miljövillkor. Den är ännu inte beslutad. Omprövningarna ska ske i grupper som utgår från avrinningsområden och genomföras under en tjugoårsperiod.

Ljungan är en utbyggd Norrlandsälv som kommer tidigt i tidsplanen och därför lämplig för ett pilotprojekt.

Vattenkraftens miljöfond är projektägare. Deltagare i övrigt är Vattenregleringsföretagen, kraftbolag och länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrland. Länsstyrelsen Västernorrland är ju dessutom vattenmyndighet för Bottenhavets vattendistrikt.

Arbetet med att ta fram en projektplan pågår och en första workshop genomfördes 5–6 februari i Östersund. Där fick alla en övergripande bild av avrinningsområdet, diskutera sakfrågor och arbeta fram ett första skal till de arbetsgrupper som blir som små delprojekt inom projektet.

Fakta Ljungan

Ljungan rinner upp vid Helags och mynnar i Bottenhavet söder om Sundsvall knappt 40 slingrande mil längre österut. Avrinningsområdet är 12 550 kvadratkilometer. I älven finns 15 större vattenkraftverk. Den sammanlagda effekten är 610 MW och årsproduktionen cirka 2 300 GWh. Ljungan är därmed den åttonde största producenten av vattenkraft av Sveriges älvar.

Kontakt