Publiceringsdatum:

Utbildning om vatten för kommunpolitiker och tjänstepersoner

Kommunpolitiker och tjänstepersoner ansvarar för flera av de åtgärder som ska göras enligt Sveriges vattenförvaltning och har därmed ett stort ansvar för vattnet i just sitt område. För att stötta dem, finns nu en utbildning som ger grundläggande kunskap kring åtta av de nio åtgärderna som ligger inom kommunernas ansvar under perioden 2016-2021

Materialet kan användas av politiker och tjänstepersoner, men även av dig som är miljöhandläggare, vattensamordnare eller som på något annat sätt jobbar med frågor som rör vatten.

Utbildningsmaterialet, som är framtaget av Vattenmyndigheterna tillsammans med Mälarens vattenvårdsförbund och projektet Mälaren – en sjö för miljoner, består av en presentation och ett talmanus och är anpassat efter våra fem vattendistrikt.

Staffan Jansson, kommunalråd i Västerås, är en av dem som gått utbildningen.

Beställ utbildningsmaterialet för ditt vattendistrikt

Kontakt