Publiceringsdatum: 4 mars 2020

Slutrapport till regeringen om förutsättningar för att tillämpa fler undantag är klar

2017 fick de fem vattenmyndigheterna ett treårigt uppdrag av regeringen. Nu har del tre och slutrapporten lämnats in.

Målet med uppdraget var att inventera om det fanns ytterligare sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten som:

  • behövde längre tid på sig att nå god vattenstatus
  • undantag från att kunna nå god vattenstatus
  • är kraftigt påverkade av yttre faktorer

- Det känns bra att arbetet är klart och att slutrapporten lämnats in. Det har varit lärorikt och vi har kunnat fokusera på vårt utvecklingsarbete kring miljökvalitetsnormer och undantag inför samrådet i november 2020. En annan positiv sak är att vi har vidareutvecklat vår samverkan med andra EU-länder om tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten, säger projektledare Katrin Herrlin Sjöberg på Södra Östersjöns vattendistrikt.

Översyn av förutsättningarna för en ökad tillämpning av undantag inom vattenförvaltningen. Delrapport 3 för året 2019 och slutrapportPDF


Kontakt