Publiceringsdatum:

Vattenmyndigheterna bör ingå i det miljöövervakningsråd som regeringen föreslår

Den 20 december svarade Vattenmyndigheten i Norra Östersjön på utredningen om Sveriges miljöövervakning. Enligt utredningen är Sveriges miljöövervakning inte dålig, men det håller inte Vattenmyndigheten i Norra Östersjön med om.

- Vi anser att miljöövervakningen behöver förändras i grunden. Den behöver bli mer användbar för att bland annat möta EU-lagstiftningen och klara av att bedöma var och vilka åtgärder som behöver genomföras. Nuvarande övervakning togs fram innan EU:s vattendirektiv trädde i kraft och är inte anpassad för att bedöma påverkan och status på vattenförekomster fullt ut, säger vattenvårdsdirektör Anna Linusson.

Den miljöövervakning som i nuläget genomförs drivs av flera olika aktörer utifrån olika syften. Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns distrikt anser att de luckor som finns i dagens miljöövervakning måste täppas till och vattenmyndigheten måste få mandat och resurser till detta. Utredningen föreslår också att Naturvårdsverket startar ett miljöövervakningsråd och här bör Vattenmyndigheten sitta med.

- Vi har samordningsansvar enligt vattenförvaltningsförordningen och det är nödvändigt att vi har representanter i miljöövervakningsrådet när experter väljs in, säger Anna Linusson.

Remiss av betänkandet Sveriges miljöövervakning dess uppgift och organisation för en god miljöförvaltning Länk till annan webbplats.

Yttrande Norra Östersjöns vattendistrikt Länk till annan webbplats.

 

Kontakt