Publiceringsdatum: 29 januari 2020

De fick tycka till om åtgärdsprogrammet

Igår träffade vi sakkunniga tjänstemän och chefer från hela landet i Stockholm för att höra deras åsikter om åtgärdsprogrammet.

Berättarröst: Sofia Simonsson, vattenmyndigheten Södra Östersjöns vattendistrikt

Under hösten 2019 bjöd vattenmyndigheterna in till dialog om ändringar av vattenmyndighetens åtgärdsprogram för 2021-2027. Samverkan är en central del av vattenförvaltningsarbetet. Genom att dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter fattas bättre beslut om den gemensamma resurs som vatten är.

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram riktar sig till nationella myndigheter och samtliga länsstyrelser och kommuner Åtgärdsprogrammet talar om vilka åtgärder som behöver genomföras för att miljökvalitetsnormerna ska följas.

Åtgärdsprogrammet

Kontakt