Publiceringsdatum: 16 december 2019

Vattenmyndigheternas roll i frågor om vattenkraft

Foto: Pixabay

Vattenmyndigheterna sätter mål och miljökrav för vattnet i form av miljökvalitetsnormer. Nu finns en webbsida med svar på hur detta arbete kopplas till den aktuella frågan om nationell plan för omprövning av vattenkraft.

Kontakt