Publiceringsdatum: 13 december 2019

Södra Östersjön höll vattendelegationsmöte till levande ljus

Landshövding för Kalmar län och ordförande för Södra Östersjöns vattendelegation Cecilia Schelin Seidegård sitter med sin dator vid ett bord bredvid en kandelaber med tända ljus.

Landshövding och ordförande för Södra Östersjöns vattendelegation Cecilia Schelin Seidegård. Foto: Irene Bohman

Kalmar läns nya landshövding Cecilia Schelin Seidegård var för första gången mötesordförande för Södra Östersjön vattendelegation. Mötet hölls på länsresidenset i Malmö och trots ett längre strömavbrott kunde samtliga mötespunkter avhandlas, dock vissa i skenet av stearinljus.

På mötet presenterades bland annat:

  • resultatet av statusklassificeringen i cykel 3
  • den pågående åtgärdsanalysen
  • arbetet med riskkartor för översvämning

Det hölls även en diskussion kring strategier för det kommande arbetet med miljökvalitetsnormer.

Nästa vattendelegationsmöte är planerat att hållas i mars 2020.

Kontakt