Publiceringsdatum:

Bra bredd på insatser mot övergödning i Västerhavet

Personer som tittar på åtgärd i mindre vattendrag.

Flera ansökningar handlar om att växla upp pågående LEVA-projekt, som går ut på att utveckla lokalt vattenvårdsarbete. Personerna på bilden har ingen anknytning till artikeln. Foto: Peter Nolbrant.

I november gick det att söka extra medel för projekt mot övergödning och intresset var stort i Västerhavets vattendistrikt. Projektidéerna visar stor bredd: reduktionsfiske, våtmarksprojektering och minskning av växtnäringsläckage vid ridklubbar är tre exempel.

– Detta med ridklubbar är lite nytt och kul. Flera av ansökningarna handlar också om att skapa nya lokala grupper kring vatten, det är superbra! säger Björn Lagerdahl, samordnare på Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt.

Det har kommit in ansökningar om totalt 7,5 miljoner kronor fördelade på 23 projekt. Flera av dem handlar om att växla upp de redan nu pågående LEVA-projekten, som går ut på att utveckla lokalt vattenvårdsarbete. Ansökningarna kommer till stor del från kustnära kommuner och organisationer. Geografiskt sträcker sig projektidéerna från åtgärder i Alstersälven i Karlstad till Genevadsån vid Laholm.

Just nu pågår handläggningen av ansökningarna för fullt. Målsättningen är att besluten ska fattas innan jul.


Kontakt