Publiceringsdatum:

Med gemensamma krafter för vattnens framtid - Ett samarbetsprojekt med Miljødirektoratet

Pojke som leker med en håv i vattenet vid en bäck.

Foto: Ulrica Bjorkman, Mostphotos

Vatten förändrar inte sina egenskaper vid administrativa gränser, men det kan finnas betydande skillnader angående hur man behandlar sina vatten i gränsländerna. För att uppmuntra en gemensam syn och utveckla anpassade kriterier har ett samarbetsprojekt startats och finansierats på initiativ av Miljødirektoratet i Norge.          

Projektet har utförts under 2019 av deltagare från Miljødirektoratet (Trondheim), Havs-och Vattenmyndigheten och Vattenmyndighetens Södra Östersjön Vattendistrikt.

Steg för steg har de i projektet arbetat (hierarkiskt) med ett avrinningsområde i taget och använt en metod där de beräknar indikatorer (metriker) som beskriver vattendragets hydromorfologiska karaktär. I projektet har de använt norskt geodata för att utvärdera den hydromorfologiska delen i SRC (Swedish River Classification), som grundats av Johan Kling (DHI).

Norska vattendrag är betydligt mer dynamiska genom att de har större lutning och mer sedimenttransport. Miljødirektoratet (Jo-Halvard Halleråker) har berättat för den norska vattenförvaltningen om det material som kommit fram. GIS-analyserna och konceptbyggandet har gjorts i Södra Östersjöns Vattendistrikt av Janos Steiner.

Genom projektet har det skapats ett strukturerat och pedagogiskt dataunderlag som är användbart i diskussioner där frågor kring vattendragens hydromorfologi ställs på sin spets.

Projektets slutrapportlänk till annan webbplats

Kontakt