Publiceringsdatum:

Stort intresse för att ansöka om extra pengar till insatser mot övergödning

Bilden visar grön algblomming i Svartån

Foto: Vattenmyndigheten

Trots kort ansökningstid kom 17 ansökningar in till Norra Östersjöns vattendistrikt.

Pengarna har delats ut av Havs- och Vattenmyndigheten och ska kunna användas både till direkta åtgärder och till att samordna arbetet mellan olika verksamhetsutövare. Direkta åtgärder kan vara allt från anläggande av våtmarker och aluminiumbehandling av sjöars bottensediment.

Just nu behandlas inkomna ansökningar av Vattenmyndigheten i Norra Östersjön, och pengarna kommer att delas ut innan nyår.

- Det är roligt att se att organisationer och kommuner i vårt distrikt är på tårna. Det visar att pengarna kommer att göra nytta, säger Martin Erlandsson Lampa, vattensamordnare på Vattenmyndigheten i Norra Östersjön.

Kontakt