Publiceringsdatum:

Förbättring av vattenförvaltningsarbetet i Norra Östersjön

Människor sitter med ryggen vänd mot kameran och lyssnar på en presentation av fyra stående personer längst fram i rummet.

Foto: Jenny Caruso

I början på veckan träffades länsstyrelsernas beredningssekretariat och vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt i Uppsala. Det blev många bra diskussioner och en genomgång av hela vattenförvaltningskedjan. Fokus för själva dagen var hur vi gemensamt kan bidra med att förbättra distriktets vattenförvaltningsarbete.

För vattenvårdsdirektör Anna Linusson var det första distriktsmötet med länens sakkunniga inom vattenförvaltning som hon arrangerade.

- Det var viktigt att träffa alla beredningssekretariat och att ge utrymme för diskussion om hur vi kan förbättra våra arbetsformer.

Anna Linusson var också väldigt glad över att miljödepartementet och Havs- och vattenmyndigheten var på plats och berättade om EU:s syn på svensk vattenförvaltning och Havs arbete med vägledning.

- Det är viktigt att vi alltid har hela kedjan i vattenförvaltningen i åtanke.

Gruppdiskussionerna efter lunch fokuserade på vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre i vattenförvaltningen.

- Vi brottas alla med resursbrist och det finns mycket som kan förbättras inom svensk vattenförvaltning. Vi får göra det vi kan inom ramen för våra uppdrag. Jag känner mig positiv till all den vilja som finns att förbättra våra vatten, avslutar Anna Linusson, vattenvårdsdirektör i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Kontakt