Publiceringsdatum:

Extra pengar till insatser mot övergödning

Nu finns det möjlighet att ansöka om extra bidrag för åtgärdsinriktat arbete med fokus på övergödning. Detta extra stöd riktar sig till åtgärdssamordnare, vattenråd och andra lokala organisationer.

Information har skickats med e-post till berörda samordnare och organisationer.

Kontakta handläggaren i ditt distrikt om du vill veta mer.


Kontakt