/

Nyheter och press

Vill du få uppdateringar av nyheter via e-post? Välj Prenumerera på vattenmyndigheternas nyheter, fyll i din e-postadress nedan och tryck OK.

Vill du avsluta din prenumeration, välj Avsluta prenumeration på vattenmyndigheternas nyheter, fyll i din e-postadress och tryck OK.

Hantera prenumeration
  • Miljökvalitetsnormerna ändras inte i Fyrisån


    Fyrisån är ett av de större vattendragen i Norra Östersjöns vattendistrikt. Uppsala Vatten och Avfall AB har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för att utöka antalet anslutna p...
    Distrikt:
    Norra Östersjön