/

Nyheter och press

Vill du få uppdateringar av nyheter via e-post? Välj Prenumerera på vattenmyndigheternas nyheter, fyll i din e-postadress nedan och tryck OK.

Vill du avsluta din prenumeration, välj Avsluta prenumeration på vattenmyndigheternas nyheter, fyll i din e-postadress och tryck OK.

Hantera prenumeration
 • Arbete återstår för att få hållbara vattenmiljöer där det är möjligt


  Svensk kustlinje ur helikopterperspektiv Mycket åtgärder görs i våra vatten men totalt sett är takten för låg och det återstår en hel del arbete. Det kan Vattenmyndigheterna konstatera i återrapporteringen för 2021, som n...
  Distrikt:
  Nationellt

 • Nya åtgärder mot vattenbrist och torka


  Kor samlade vid ett vatten på Ölands stora alvar. Mer vatten i landskapet och rådgivning till företag för att effektivisera vattenanvändningen kan motverka vattenbrist och torka. Det är några av de förslag på åtgärder som vattende...
  Distrikt:
  Södra Östersjön

 • Miljökvalitetsnormerna ändras inte i Fyrisån


  Fyrisån är ett av de större vattendragen i Norra Östersjöns vattendistrikt. Uppsala Vatten och Avfall AB har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för att utöka antalet anslutna p...
  Distrikt:
  Norra Östersjön

 • Klartecken för åtgärdsprogram


  Regeringen har nu godkänt vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för perioden 2021-2027. Regeringen ser inga skäl till att ändra något och ger därför vattenmyndigheterna uppdrag att f...
  Distrikt:
  Nationellt