Nyheter och press

Vill du få uppdateringar av nyheter via e-post? Välj Prenumerera på vattenmyndigheternas nyheter, fyll i din e-postadress nedan och tryck OK.

Vill du avsluta din prenumeration, välj Avsluta prenumeration på vattenmyndigheternas nyheter, fyll i din e-postadress och tryck OK.

Hantera prenumeration
 • Följ med på digitala studiebesök med LIFE IP Rich Waters


  Nu har du chansen att följa med på digitala studiebesök till tre av LIFE IP Rich waters delprojekt: Julmyra Horse Center, vattenparken i Uppsala och faunapassagen vid Turbinbron i ...
  Distrikt:
  Norra Östersjön

 • Hur får vi bättre vatten?


  En holme i en sjö Vårt vatten påverkas av flera faktorer, försurning, övergödning och miljögifter från hushåll, fritidsbåtar och industrier. Men det finns lösningar på problemen. Vattenmyndigheterna...
  Distrikt:
  Nationellt

 • Markägarna ser vinster i att återskapa Tullstorpsån


  Flygbild över Tullstorpsån med våtmarker Storken är tillbaka, fler öringar leker och fosforhalterna har börjat sjunka. Markägarnas kamp för att återskapa Tullstorpsån börjar nu visa resultat. På 187 hektar breder nu 39 vå...
  Distrikt:
  Södra Östersjön

 • Korrigerade värden för vattenkraft


  Vattenmyndigheten har identifierat att det finns felaktigheter i samrådsunderlaget i tabell 2 i metodbilaga A. Korrekta värden finns i den tabell som publiceras här.
  Distrikt:
  Nationellt

 • Vad behövs för att stärka lokalt åtgärdsarbete mot övergödning?


  Alger växter på vattnet, sjöbodar i bakgrunden. Foto: Linda Skåål Det korta svaret är konkret hjälp och stöd, långsiktighet i satsningar och ökad finansiering, meddelar Havs och vattenmyndigheten i en nyhet om redovisningen av regeringsuppdraget ...
  Distrikt:
  Nationellt