Nyheter och press

Hantera prenumeration
 • Hur får vi bättre vatten?


  En holme i en sjö Vårt vatten påverkas av flera faktorer, försurning, övergödning och miljögifter från hushåll, fritidsbåtar och industrier. Men det finns lösningar på problemen. Vattenmyndigheterna...
  Distrikt:
  Nationellt

 • Korrigerade värden för vattenkraft


  Vattenmyndigheten har identifierat att det finns felaktigheter i samrådsunderlaget i tabell 2 i metodbilaga A. Korrekta värden finns i den tabell som publiceras här.
  Distrikt:
  Nationellt

 • Vad behövs för att stärka lokalt åtgärdsarbete mot övergödning?


  Alger växter på vattnet, sjöbodar i bakgrunden. Foto: Linda Skåål Det korta svaret är konkret hjälp och stöd, långsiktighet i satsningar och ökad finansiering, meddelar Havs och vattenmyndigheten i en nyhet om redovisningen av regeringsuppdraget ...
  Distrikt:
  Nationellt