Nyheter och press

Vill du få uppdateringar av nyheter via e-post? Välj Prenumerera på vattenmyndigheternas nyheter, fyll i din e-postadress nedan och tryck OK.

Vill du avsluta din prenumeration, välj Avsluta prenumeration på vattenmyndigheternas nyheter, fyll i din e-postadress och tryck OK.

Hantera prenumeration
 • Rekordmånga ville veta mer om vattenkraft


  Bild på forsande vatten nedströms vattenkraftverk från 1932 i Laholm. Intresset var rekordstort för att veta mer om förslagen till nya krav för vattenkraft. Drygt 250 deltagare var anmälda och inledande presentationen hade knappt avslutats innan fråg...
  Distrikt:
  Nationellt

 • Bra samarbete i miljöprojekt vid hästgård


  Förra året kunde vattenmyndigheterna med kort varsel ge full finansiering till insatser mot övergödning. Kristian Littke och kollegorna i kommunsamarbetet 8+fjordar hade en färdig ...
  Distrikt:
  Västerhavet

 • Bidra till en förbättrad handbok för kommunal vattenplanering!


  Ett rapportomslag för handbok för strategisk kommunal vattenplanering. Inom LIFE IP Rich Waters, ett EU-projekt som drivs av Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns distrikt, har Länsstyrelsen Stockholm arbetat fram en handbok för strategisk kommunal vat...
  Distrikt:
  Norra Östersjön

 • Norskt samråd om vatten - möten och webbinarier


  Skyltar med norsk och svensk flagga på bro över gränsvatten i lummig miljö. Vannregionmyndigheten bjuder in till digitala samråd under det pågående norska samrådet kring Innlandet och Vikens vannregion, samt de norska delarna av Västerhavets vattendistrikt...
  Distrikt:
  Västerhavet

 • Inventering visar: liten minskning av sjögull i västra Mälaren


  Närbild av gul blomma. Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsen Sörmland, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Kungsörs kommun, Köpings kommun och AMA i Eskilstuna driver ett gemensamt projekt för att bekäm...
  Distrikt:
  Norra Östersjön

 • Irene Bohman en av experterna inom klimatanpassning


  Porträttbild på Irene Bohman Vattenmyndigheten fortsätter bidra med en av experterna när åtgärder för klimatanpassning i Sverige ska ta flera steg framåt. Vattenvårdsdirektör Irene Bohman, Södra Östersjöns vat...
  Distrikt:
  Södra Östersjön

 • Nationella samrådsmöten tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten


  isbelagd småbåtshamn vid Östersjöns kust på Öland Tillsammans med HaV har vattenmyndigheterna genomfört nationella samrådsmöten den 10-11 februari. Mötena innehöll presentationer och sedan besvarades deltagarnas frågor.
  Distrikt:
  Nationellt

 • Nya miljökrav föreslås för 1 300 vatten


  Forsande vatten nedanför en damm. Vattenkraften ska få moderna miljövillkor. De fem vattenmyndigheterna går nu ut på samråd med förslag på bestämmelser om vattenkvaliteten för cirka 1 300 svenska vatten som påverka...
  Distrikt:
  Nationellt

 • Vad betyder förslagen på åtgärder i VISS?


  Nu under vår samrådsperiod får vi många frågor. En av frågorna som ofta ställs till oss handlar om vad förslagen på åtgärder i VISS egentligen betyder. Här försöker vi oss på att f...
  Distrikt:
  Nationellt