Nyheter och press

Vill du få uppdateringar av nyheter via e-post? Välj Prenumerera på vattenmyndigheternas nyheter, fyll i din e-postadress nedan och tryck OK.

Vill du avsluta din prenumeration, välj Avsluta prenumeration på vattenmyndigheternas nyheter, fyll i din e-postadress och tryck OK.

Hantera prenumeration
 • Enklare att hitta fakta om övergödning


  Bilden visar ingångssidan på planeringsunderlaget. Den som ville veta allt om orsakerna till övergödning fick förr vända sig till dussintalet myndigheter och aktörer. När ett treårigt projekt nu avslutas så finns det mesta samlat.
  Distrikt:
  Nationellt

 • Aktivt arbete för bättre miljö på hästgårdar


  Hästen spelar en viktig roll på landsbygden, både som fritidsintresse och näringsverksamhet. Men fel placering av hästhagarna kan innebära att vattenmiljön påverkas negativt, när f...
  Distrikt:
  Nationellt

 • Stort engagemang och intresse för samrådsmaterialet


  De senaste veckorna har vattenmyndigheterna i Sveriges fem vattendistrikt arrangerat digitala möten kring det förslag på förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer f...
  Distrikt:
  Nationellt

 • Delta i norskt samråd om vatten


  Skyltar med norsk och svensk flagga på bro över gränsvatten i lummig miljö. Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter i det norska samrådet om regionala förvaltningsplaner, åtgärdsplaner och miljökvalitetsnormer för Innlandet och Vikens vannregion, samt ...
  Distrikt:
  Västerhavet

 • Stöd för lokala naturvårdssatsningar


  Sommardag vid en våtmark där moln speglar sig i vattnet som finns mellan gräsöarna.  Naturvårdsverket kör en extra ansökningsomgång för våtmarkssatsningar inom alla tre LONA-områden. Under 2021 blir det alltså två ansökningsomgångar för LONA-projekt. Sista ansöknin...
  Distrikt:
  Nationellt

 • Elfiske ökar kunskapen om fiskebestånd i kraftigt reglerade vatten


  Flera personer står upp i en båt som är avseddför elfiske. Båten befinner sig en längre bit ut från land.  I det svensk-finska samarbetsprojektet EMRA bistår Länsstyrelsen i Norrbotten med utrustning och kompetens för att öka kunskapen om fisken och reproduktionen, i en älv som är kraft...
  Distrikt:
  Bottenviken

 • Risk för förhöjda halter av hormoner och PFOS i våra stora sjöar


  Idag presenteras den hittills mest omfattande undersökningen av läkemedelsrester i våra tre största sjöar – Vänern, Vättern och Mälaren – med omgivande vattendrag, avloppsreningsve...
  Distrikt:
  Norra Östersjön, Södra Östersjön, Västerhavet