Nyheter och press

Hantera prenumeration
 • Hur får vi bättre vatten?


  En holme i en sjö Vårt vatten påverkas av flera faktorer, försurning, övergödning och miljögifter från hushåll, fritidsbåtar och industrier. Men det finns lösningar på problemen. Vattenmyndigheterna...
  Distrikt:
  Nationellt

 • Helhetsgrepp för bättre vattenhantering i Sollentuna kommun


  Kommunfullmäktige i Sollentuna kommun beslutade i december att godkänna den vattenplan med integrerat ekosystemtjänstperspektiv som arbetats fram inom ramen för LIFE IP Rich Waters...
  Distrikt:
  Norra Östersjön