Nyheter och press

Vill du få uppdateringar av nyheter via e-post? Välj Prenumerera på vattenmyndigheternas nyheter, fyll i din e-postadress nedan och tryck OK.

Vill du avsluta din prenumeration, välj Avsluta prenumeration på vattenmyndigheternas nyheter, fyll i din e-postadress och tryck OK.

Hantera prenumeration
 • Ett mer komplext arbete har medfört rekryteringar


  Stenar i strömmande vatten – Tillgången till rent vatten kräver ett gemensamt arbete där många olika aktörer bidrar, från nationella myndigheter, länsstyrelser och kommuner till lokala vattenråd, verksamhets...
  Distrikt:
  Bottenviken

 • Nio miljarder kronor behövs för åtgärder mot övergödning


  En fosfordamm visas upp. Sverige har goda chanser att på lång sikt minska övergödningen. En viktig aktör för att lyckas är jordbruket.
  Distrikt:
  Nationellt

 • Bottenhavets distrikt bjuder in till samrådsmöten


  I samband med det pågående samrådet av Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram och Miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021–2027 anordnar vattenmyndigheten för Bottenhavets distrikt åt...
  Distrikt:
  Bottenhavet

 • "Det kan ta 50 år att återställa Östersjön"


  En flicka går ut på en brygga Det går sakta, men vattenmyndigheterna kan ändå se att vattnet på vissa platser återhämtar sig. Många av de försämringar som syns beror helt enkelt på att vi blivit bättre på att u...
  Distrikt:
  Nationellt

 • Fiskevårdsprojekt gav rekordmånga laxar


  Jokkfall. Kraftigt forsande vatten.  Antalet laxar som passerar fiskvägarna i Jockfall och Linafallet i Norrbotten har ökat rejält på senare tid. En bidragande del till den glädjande ökningen är att Länsstyrelsen i No...
  Distrikt:
  Bottenviken

 • 60 åtgärder för ett bättre vatten


  Anna Linusson, vattenvårdsdirektör i Norra Östersjön berättar om pågående samråd. Dåligt vatten är kostsamt för såväl industrin som jordbruket och turismsektorn. Det är av yttersta vikt för hela samhället att vi tar hand om vårt vatten.
  Distrikt:
  Nationellt

 • Vattenmyndigheterna sätter fokus på vattenbrist


  En vattenspridare som är på Vattenbrist och torka har blivit ett större problem de senaste åren, med risk för stora konsekvenser för samhället. Nu föreslås en delförvaltningsplan med fem nya åtgärder för att ...
  Distrikt:
  Nationellt