Nyheter och press

Vill du få uppdateringar av nyheter via e-post? Välj Prenumerera på vattenmyndigheternas nyheter, fyll i din e-postadress nedan och tryck OK.

Vill du avsluta din prenumeration, välj Avsluta prenumeration på vattenmyndigheternas nyheter, fyll i din e-postadress och tryck OK.

Hantera prenumeration
 • Vattenmyndigheterna går ut på samråd


  Vattendelegationen för Södra Östersjön diskuterar under mötet 15 oktober 2020 Nu har de fem vattendelegationerna sagt ja till att gå ut på samråd med förslaget till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vattenförvaltning 2021 till 202...
  Distrikt:
  Nationellt

 • Nu växer salixen på deponin Dragmossen


  Salixen har växt kraftigt och buskarna är nu över tre meter höga. I juni förra året planterade Älvkarleby kommun och företaget Bioremed 25 000 salixsticklingar på den gamla deponin Dragmossen. Salixplanteringen ska bidra till att rena marken och ...
  Distrikt:
  Norra Östersjön