Nyheter och press

Hantera prenumeration
 • De fick tycka till om åtgärdsprogrammet


  Igår träffade vi sakkunniga tjänstemän och chefer från hela landet i Stockholm för att höra deras åsikter om åtgärdsprogrammet.
  Distrikt:
  Nationellt

 • Sensorer ett bra komplement i miljöövervakningen


  Tekniken med sensorer för att mäta vattenkvalitet i vattendrag har blivit bättre och billigare. Men hur användbar är den egentligen?
  Distrikt:
  Norra Östersjön

 • Hot mot sydsvenska kuster


  I allt snabbare takt hotas kusterna i södra Sverige av erosion, stigande havsnivåer och översvämningar. Den 21-22 januari hölls ett stormöte i Malmö om regional kustsamverkan för a...
  Distrikt:
  Nationellt, Södra Östersjön

 • Det lönar sig att kasta pengarna i sjön


  Åtgärder som renar, restaurerar eller skyddar vattenmiljöer ger mervärden, ibland långt större än vi räknat med. Läs om exempel på åtgärder och nyttor i vattenmyndigheternas nya sk...
  Distrikt:
  Nationellt

 • Ny rapport om vattendistriktens ekonomiska strukturer och miljöpåverkan 2018


  Vatten är en grundläggande förutsättning för vårt samhälle. Att investera i bättre vatten kostar pengar. Då kan vattnets samhällsekonomiska värde vara en nyckel.
  Distrikt:
  Nationellt

 • Så fördelas övergödningspengarna


  En person i en roddbåt tar upp nät. Närmare hundra ansökningar om extrapengar har nu behandlats. Drygt 13 miljoner kronor delas ut.
  Distrikt:
  Nationellt