Publiceringsdatum: 29 november 2019

Ansökningar för 1,2 miljoner i Bottenhavets distrikt

Foto: Johan Sagmo/Mostphotos

Fyra ansökningar om extra bidrag till åtgärder mot övergödning kom in till Bottenhavets vattendistrikt.

I mitten av november fick vattenråd och andra lokala aktörer möjlighet att söka extrabidrag från Havs- och vattenmyndigheten till insatser med övergödning i fokus. En mindre del av pengarna, tre miljoner kronor, delas ut i de två nordliga vattendistrikten, Bottenviken och Bottenhavet.

– Anledningen är helt enkelt att problematiken med övergödning är mindre här jämfört med övriga distrikt, säger vattensamordnare Lova Lind.

Nu när ansökningstiden har gått ut kan hon summera fyra ansökningar, från en kommun och två vattenråd, värda totalt 1, 233 miljoner kronor. Vecka 49 tar vattenmyndigheten beslut om de ska beviljas och före 13 december ska pengarna vara utdelade.

Stort intresse i Norra Östersjöns distrikt

Medlen ska användas till åtgärdssamordning mot övergödning och analyser för vad som behövs för att åtgärder ska kunna sättas in. Aktiviteterna ska vidare stärka samverkan mellan aktörer inom eller mellan avrinningsområden och de bör också leda till en förbättrad vattenstatus.

Pengarna måste användas senast fram till 31 december 2020.   

Extra pengar till insatser mot övergödning

Kontakt