27 aug 2020 09.00 - 16.00

Vattendelegationsmöte i Norra Östersjön

Mälarparken i solnedgång.

Foto: Per Nilsson

Vattendelegationen i Norra Östersjöns vattendistrikt sammanträder.

Deltagare: endast inbjudna.

VAR:

KOSTNAD: 0

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt