/
08 okt 2024 13.30 - 15.30

Från ord till handling - möte om kommunens roll i vattenförvaltningen

Att förvalta och förbättra våra vatten är en avgörande framtidsfråga, där olika myndigheter jobbar tillsammans för att säkra vattenkvaliteten för framtida generationer. Kommunen är en av de viktigaste aktörerna i detta arbete och spelar en avgörande roll.

Vattenmyndigheten Västerhavet bjuder därför in förtroendevalda i distriktets kommuner till informationsträffar om det arbete som görs i vårt vattendistrikt och om kommunens roll och möjligheter i arbetet för bättre vatten.

Vi kommer att prata om distriktets åtgärdsprogram, förvaltningsövergripande arbetssätt och kommunöverskridande samarbete.

Om du tycker att det vore hjälpsamt för dig som förtroendevald, ta gärna med en sakkunnig från din kommun till mötet.

Välkommen!


VAR: Digitalt möte

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.


Kontakt