/
07 jun 2023 09.30 - 16.00

Möte med vattendelegationen Bottenviken

Vattendrag med stenar och gräs. 

Mårdseleforsen, Vindelälven i Västerbotten.

Vattendelegationen i Bottenvikens vattendistrikt sammanträder

Endast inbjudna deltagare.

VAR: Umeå

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt