/
25 aug 2022 10.30 - 12.00

Möte Bottenhavets vattendelegation

Hällingsåfallet, Jämtland.

Vattendelegationen i Bottenhavets vattendistrikt sammanträder

Endast för inbjudna deltagare. Dagordning skickas ut några dagar innan mötet.

VAR: Skype

KOSTNAD:

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt