/
29 nov 2022 09.30 - 16.00

Möte med vattendelegationen i Bottenvikens vattendistrikt

Två hästar vilda hästar springer intill ett stilla vattendrag. 

Vattendelegationen i Bottenvikens vattendistrikt sammanträder.

Endast inbjudna deltagare. Dagordning skickas ut några dagar innan mötet.

VAR:

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt