05 okt 2021 13.00 - 16.00

Att ta vara på lokalt engagemang för bättre vatten – slutseminarium för Water Co-Governance

Hur kan lokalt engagemang framgångsrikt omvandlas till konkret verkstad för bättre vatten? Vi har knäckt koden! Varmt välkommen till det digitala slutseminariet för EU-projektet Water Co-Governance.

Det EU-finansierade projektet Water Co-Governance startade 2016. Fem länder har deltagit: Sverige, Danmark, Tyskland, Holland och Storbritannien. Sedan dess har deltagarna i de svenska pilotområdena genomfört biotopåtgärder för flodpärlmusslor och lax, tagit vattenprover, undanröjt vandringshinder för fisk och anlagt våtmarker. De har också ordnat vattendragsvandringar och hjälpt skolor med utomhuspedagogik vid vatten och mycket mer.

Hundratals personer har deltagit, intressegrupper och myndigheter har samverkat och ett stort antal möten har lett till konkreta åtgärder för bättre vatten.

Visionerna har handlat om

  • rent vatten
  • biologisk mångfald
  • fria vandringsvägar
  • ... och hållbart användande av vatten.

Men också om att:

  • sprida kunskap
  • ... och inspirera till engagemang i det lokala vattenarbetet.

I projektet har vi försökt besvara de grundläggande frågorna: Kan ökad samverkan leda till att fler åtgärder genomförs? Vad är det som behövs för att detta ska ske?

Nu har du möjlighet att vara med på slutseminariet för projektet och höra om våra lärdomar.

Innehåll

Under slutseminariet får du ta del av:

  • Slutsatser från projektets internationella utbyte om lokal samverkan kring vatten.
  • Verktyg, rapporter och andra resultat från projektets arbete i Sverige.
  • Fem viktiga faktorer för att gå från lokalt engagemang till förbättringar för vattenmiljön och samtidigt bibehålla verkstad på längre sikt.
  • En interaktiv gruppövning om projektets resultat och behov för framtiden.

Mer detaljerat program kommer.

Praktisk information

Slutseminariet sker via Skype.

Onlinemöten med Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Mer om projektet

Inför slutseminariet får du gärna läsa mer om projektet och dess resultat. Nedan hittar du två rapporter som beskriver erfarenheter både från Sverige och från de andra länderna som varit med.

Rapport: Lokal samverkan och medskapande arbetssätt för bättre vatten – Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Rapport: Social Learning: Methods Matter but Facilitation and Supportive Context Are Key – Insights from Water Governance in Sweden Länk till annan webbplats.

VAR: Skype

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Interreg North Sea Region logotyp.

Kontakt