23 sep 2021 09.30 - 15.15

Vattenrådens dag 2021 – mötesplats för vattenråd i Västerhavets distrikt

Inmohusbild på publik som är vända bort från fotografen mot en scen. En man står till vänster på scenen. En kvinna står till höger på scenen. I bakgrunden syns delar av en stor bildskärm.

På senaste Vattenrådens dag 2019 var det en fantastiskt god uppslutning med mer än 100 deltagare. I år har vi återigen ett fint program och hoppas på ännu större deltagande i en digital version. Foto: Misak Nalbandian

Få inspiration, ny kunskap och nya kontakter! I september erbjuder ett digitalt möte med föreläsningar och samtal. Det har hänt mycket inom vattenförvaltningen - vi hoppas på en inspirerande och lärorik dag tillsammans.

Vi startar dagen med information om Länsstyrelsens arbete med den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP) och möjliga synergier med lokala insatser. Under dagen sätter vi vattenrådens roll i fokus och lyssnar på goda exempel från olika typer av verksamheter och aktiviteter.

Efter lunch bjuder vi in till fortsatta samtal med fokus på framtiden.

Vi ser framemot ditt deltagande.

Preliminärt program

 • Landshövding Anders Danielsson hälsar välkommen tillsammans med vattenvårdsdirektör Annika Ekvall.
 • Länsstyrelsens arbete med NAP – möjliga synergier med lokala insatser
 • · Exempel från olika vattenråd presenteras med möjlighet att ställa frågor:
  -Teåkersälven – musslor och öring. Från idé till projekt.
  -Finansiering av vattenråd – Säveåmodellen.
  -Samverkan med markägare, kraftverksägare, företag och kommuner – exempel från Värmland
  -LEVA-samordnare och vattenråd i samverkan – då händer grejer!
  -Bredare perspektiv på vattenfrågorna – nyttan av kulturellt och historiskt perspektiv.
 • Miljöprövning – hinder & utmaningar i det konkreta åtgärdsarbetet.
 • Panelsamtal med representanter från vattenråd samt politiker och tjänstemän på kommun och länsstyrelse: Hur skapar vi tillsammans bättre möjligheter för vattenrådens arbete?
 • Gruppsamtal – Vattenrådens arbete i förvaltningscykel 2021–2027.
  Vad behöver vattenråden för att kunna jobba i framtiden?

Vattenrådens dag 2021 hålls helt digitalt. Länken skickas till anmälda deltagare.

MÅLGRUPP: Huvudsaklig målgrupp är medlemmar i vattenråd inom Västerhavets vattendistrikt. Antalet deltagare är begränsat till 200.

VAR: Digitalt möte. Länk skickas till anmälda deltagare.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt