11 jun 2021 00.00 - 00.00

Klimatkafé slutseminarium

Staden och vattnet i ett varmare klimat – hur kan vi skapa positiv utveckling med naturen som hjälp? Välkommen till det digitala slutseminariet för klimatkafét i Göteborg och Mölndal.

Vatten är livsnödvändigt, men kan också vara livshotande. Ett varmare klimat kan leda till vattenbrist, översvämningar, förorenat vatten och extremt höga temperaturer. Hur kan vi motverka detta och samtidigt skapa vackra miljöer som dessutom har funktioner för rekreation, hälsa, biologisk mångfald och vattenhantering?

Holländarna hjälpte till att bygga Göteborg på 1600-talet. Nu 400 år senare kommer holländarna tillbaka igen, denna gång från Hanze universitetet för att prata klimatanpassning.

Syfte

Syftet med slutseminariet för klimatkafét är att sammanställa resultaten från veckans workshopar, men även ha möjlighet att öka medvetenheten om klimatanpassningar i Göteborgs och Mölndals stad och tillsammans kanske hitta nya bra lösningar anpassade för just området vi befinner oss i.

Klimatkafét pågår en hel vecka och handlar om att utforska och uppmärksamma både klimatproblemet samt tvärvetenskapliga lösningar för att anpassa staden för ett varmare klimat med högre vattennivåer och samtidigt göra den mer attraktiv. Dessutom även lyfta betydelsen av avrinningsområdet som lagrar och tillför rent vatten till staden samtidigt som det bidrar med värdefull närnatur till urbana områden.

Målgrupper

I första hand alla som jobbar med klimatanpassning i regionen, kommuner och i länet. Även politiker, vattenråd och andra intressenter är välkomna.

Program (på engelska)

Detaljerat program kommer längre fram. Observera att slutseminariet är på engelska.

Form

Digitalt på Skype.

Arrangörer

Vattenmyndigheten Västerhavet och Göteborgs universitet.

Bakgrund om klimatkafét

Klimatkafét är ett fältbaserat workshopkoncept där studenter från universitet från olika ämnesområden möts och samarbetar för att få insikt i till exempel sårbarhet samt kunskaps- och kommunikationsbehov kring klimatanpassning i urbana områden. Konceptet klimatkafé är framtaget på Hanze universitetet i Holland och metoden har testats i olika urbana områden världen över sedan 2014. Och nu är det Göteborgs och Mölndals tur!

Kafét pågår 7-11 juni 2021 i och omkring Göteborg och Mölndal. Allting avslutas med ett slutseminarium sista dagen.

Anmäl dig

VAR: Skype

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Logotyper Göteborgs universitet och Interreg North Sea Region.

Kontakt