/
01 dec 2021 09.30 - 15.00

Vattendelegationsmöte 4 i Västerhavets vattendistrikt

Sjörök över grått hav

Foto: Anders Tysklind

Vattendelegationen i Västerhavets vattendistrikt sammanträder.

Endast inbjudna deltagare.

VAR: Länsstyrelsen Västra Götaland, Göteborg

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt