/
31 mar 2021 09.00 - 12.00

Samrådsmöte Bottenhavets och Bottenvikens vattendistrikt

– vatten med påverkan från vattenkraft

Mellan 1 mars och 30 april 2021 pågår ett samråd om vatten som är påverkade av vattenkraftsanläggningar och som kommer att miljöprövas 2022–2024. Samrådet gäller vattenmyndigheternas förslag till uppdaterade miljökvalitetsnormer (MKN). Bakgrunden är den omprövning av moderna miljövillkor som ska ske enligt den nationella planen för omprövning av vattenkraft (NAP).

I Bottenhavets och Bottenvikens vattendistrikt finns en stor del av Sveriges vattenkraft och även många av de vatten som ska omprövas 2022–2024. Vi bjuder därför in till ett distriktsanpassat samrådsmöte.

På detta möte kommer vi att beskriva arbetsmetodik för framtagning av MKN för vattenkraftspåverkade vatten (2022-24) och kopplingen till NAP-processen.

Vi kommer även presentera resultatet av den översyn av normer som genomförts i Bottenhavets och Bottenvikens distrikt, samt förklara hur synpunkter kan lämnas på samrådsmaterialet.

Du får gärna mejla in frågor om samrådsmaterialet i förväg till vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.se senast fredag 26 mars. Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor skriftligt under mötet.

Om antalet anmälda till mötet överskrider 200 personer förbehåller sig vattenmyndigheterna rätten att begränsa antalet deltagare.

Den 18 mars höll vattenmyndigheterna två nationella samrådsmöten för vatten påverkade av vattenkraft.

Nyhet: Rekordmånga ville veta mer om vattenkraft

Anmäl dig

VAR: Skype

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt