02 mar 2021 13.00 - 16.00

Samrådsmöte 1 för vattenråd inom Västerhavets distrikt

Klarblå himmel, klippa i spegelblankt västerhav.

Foto: Anna Dimming

Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt bjuder in vattenråd till ett digitalt informationsmöte kring det pågående samrådet om Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram och Miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021–2027.

Från 1 november till 30 april 2021 pågår vattenmyndigheternas samråd om Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram och Miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021–2027. Vattenmyndigheterna kommer under samrådstiden att bjuda in till såväl nationella som distriktsvisa möten med lite olika innehåll och fokus.

Detta möte vänder sig till vattenråd i Västerhavets vattendistrikt. Syftet är att informera om vad samrådet handlar om, varför detta är viktigt och hur man lämnar synpunkter.

Vi inleder med en presentation av vårt samrådsmaterialet. Även Hav- och vattenmyndigheten deltar och presenterar sitt förslag på åtgärdsprogram för havsmiljön.

Efter dessa presentationer kommer det att finnas möjlighet att delta i olika digitala grupprum med olika teman. Dessa presenteras i mer detalj i kallelsen som skickas ut innan mötet.

Det är samma information vid samtliga tillfällen, välj den tid som passar dig bäst.

Anmäl dig i fältet nedan. Alla anmälda kommer att få en kallelse några dagar innan mötet med möteslänk, program och mer information kring mötet.

Har du frågor om samrådet så skicka dem gärna i förväg. Då kan vi planera för ett riktigt bra och effektivt möte.

VAR: Digitalt – möteslänkar skickas ut i kallelse till anmälda deltagare

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt