10- 11 feb 2021 09.00 - 16.00

Nationellt samrådsmöte 10 och 11 februari

Under perioden 1 november 2020 till och med 30 april 2021 samråder Sveriges fem vattenmyndigheter om förslag till förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för landets olika vattendistrikt 2021 - 2027. Under samma period samråder Havs- och vattenmyndigheten om sitt åtgärdsprogram enligt havsmiljöförordningen.

Den 10 februari bjuds myndigheter och länsstyrelser in och den 11 februari nationella bransch- och intresseorganisationer, universitet och forskningsinstitut till ett digitalt samrådsmöte.

Anmälan sker på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

Anmälan till nationellt samrådsmöte 10 februarilänk till annan webbplats

Anmälan till nationellt samrådsmöte 11 februari länk till annan webbplats

VAR: Digitalt samråd

KOSTNAD:

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt