20 jan 2021 09.00 - 11.00

Välkomna till digitalt samråd om Skåne!

Människor besöker ett avloppsreningsverk

Detta är ett samrådsmöte riktat till kommunerna i Skåne. Vi återkommer med agendan när mötet närmar sig, men planen är en och en halv timmes presentation och utrymme för frågor.

Vattenmyndigheten kommer under mötet att presentera förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer samt delförvaltningsplanen mot vattenbrist.

Vill du delta?

Notera att detta möte riktar sig främst till tjänstepersoner i länets kommuner, som berörs av åtgärder för att nå miljökvalitetsnormerna för vatten. Verksamhetsområden som berörs är framför allt miljötillsyn, fysisk planering och VA-planering. Om du inte jobbar på en kommun men vill delta på mötet, anmäl dig genom att skicka ett mail till oss.

Anmälan är obligatorisk

Mötet kommer att hållas via Skype. För att delta, skicka ett mail till are.vallin@lansstyrelsen.se så får du en länk till mötet.

Samrådsmaterialet finns här

Se även de kommunala åtgärderna härlänk till annan webbplats

Använd gärna vår digitala presentation för att få inblick i de kommunala åtgärderna. Här går vi igenom hur vattnet mår, vad problemet är och vad som behöver göras.

På mötet deltar också Havs- och vattenmyndigheten, som kommer att hålla en kort presentation av sitt samråd om åtgärder i havsmiljön.

Läs mer om Havs- och vattenmyndighetens samråd härlänk till annan webbplats

VAR: Digitalt via Skype

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt