18 feb 2021 08.30 - 12.15

Samrådsmöte för Uppsala län, Norra Östersjöns vattendistrikt

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns distrikt bjuder in Uppsala län till ett digitalt informationsmöte kring det pågående samrådet om Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram och Miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021–2027.

En översnöad parkbänk vid en sjö som är täckt av is och snö.

Under mötet presenteras samrådsmaterialet och det finns möjlighet att ställa frågor till representanter från oss på vattenmyndigheten, beredningssekretariatet på länsstyrelsen i Uppsala län och representanter från Havs- och vattenmyndigheten.

Landshövding Göran Enander inleder mötet. Eva Thörnelöf är vår moderator.

Anmäl dig via formuläret nedan senast en vecka före mötet. Efter att du anmält dig kommer du att få en möteslänk och ett detaljerat program. Har du inte Skype installerat på datorn går det bra att ringa in till mötet eller gå in via en webblänk.

Sista dag att anmäla sig är den 11 februari klockan 12.00.

VAR: Skype

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt