24 feb 2021 00.00 - 00.00

Dialogmöte för kommuner, vattenråd, vattenvårdsförbund och vattenpolitiker i Västerbotten

Dialogmöten den 24 februari vänder sig främst till kommuner i Västerbottens kust och inland samt vattenråd, vattenvårdsförbund och vattenpolitiker.

En tom bänk på en brygga som sticker ut långt i vattnet.

Från den 1 november till den 30 april håller Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt samråd om Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram och Miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021–2027.

Under samrådstiden kommer Vattenmyndighet i Bottenvikens vattendistrikt att bjuda in till samrådsmöten. Dessa möten är dialogmöten kring samrådsmaterialet och tillfällen att lyfta de utmaningar som finns inom vattendistriktet. På grund av covid-19 sker alla möten digitalt. 

Samrådsmöten hålls separat för inlands- och kustkommuner. Havs- och Vattenmyndigheten kommer att presentera sitt förslag på åtgärdsprogram för havsmiljön vid kustkommunernas dialogmöte.

Dialogmöte - Västerbottens inland kl 9.30-12.30

Detta är ett dialogmöte som vänder sig främst till kommuner i Västerbottens inland, vattenråd, vattenvårdsförbund och vattenpolitiker. Även allmänheten är välkommen att delta.

Vi inleder med en presentation av samrådsmaterialet samt informerar om hur yttranden lämnas in. Sedan är det fritt fram att ställa frågor runt materialet.

Dialogmöte - Västerbottens kustområde kl 13.30-16.30

Detta är ett dialogmöte som vänder sig främst till kommuner i Västerbottens kustområde samt vattenråd, vattenvårdsförbund och vattenpolitiker. Även allmänheten är välkommen att delta.

Vi inleder med en presentation av samrådsmaterialet och informerar om hur yttranden lämnas in. Sedan är det fritt fram att ställa frågor runt materialet.

Även Havs- och vattenmyndigheten kommer att medverka och ge en presentation av deras förslag till åtgärdsprogram för havsmiljönlänk till annan webbplats.

Samrådsmaterialet

Samrådsmaterialet är omfattande. Därför tipsar vi om våra interaktiva presentationer av samrådsmaterialet, som är framtaget för att underlätta för dig att ta dig an materialet.

Presentationerna är tänkta att ge en inblick i de kommunala åtgärderna, guida dig i aktuella statusklassningar av vattenförekomster i systemet VISS, samt visa hur du lämnar in synpunkter via webbenkäten.

 Interaktiva presentationer av samrådsmaterialet

VAR: Skype

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

När du anmält dig till ett möte kommer du att få en länk skickad till den e-postadress som du uppgett i din anmälan, någon dag innan mötet. Om du inte mottagit en länk till mötet senast 22 februari ska du höra av dig till: vattenmyndigheten.norrbotten@lansstyrelsen.se.

Anmäl dig

Kontakt