17 dec 2020 09.00 - 11.30

Samrådsmöte 1 Bottenhavets vattendistrikt – allmän information

Vattenmyndigheten för Bottenhavets distrikt bjuder in till ett digitalt informationsmöte kring det pågående samrådet om Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram och Miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021–2027.

Från 1 november till 30 april 2021 pågår vattenmyndigheternas samråd om Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram och Miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021–2027. Vattenmyndigheterna kommer under samrådstiden att bjuda in till såväl nationella som distriktsvisa möten med lite olika innehåll och fokus.

Först ut för distriktet Bottenhavets del är ett informationsmöte med allmän karaktär 17 december. Syftet med mötet är att informera deltagarna om vad samrådet handlar om och hur man lämnar ett yttrande. Mötet är öppet för alla.

Anmäl dig/din organisation i fältet nedan för att få en inbjudan med Skypelänk dagarna före mötet. Har du inte Skype installerat på datorn går det bra att ringa in till mötet eller gå in via en webblänk. Mötet kommer även att spelas in och läggas ut på vattenmyndigheterna.se för de som vill ta del av informationen i efterhand.

VAR: Skypemöte

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 14 dec 2020

Anmäl dig

Kontakt