11- 12 nov 2020 09.00 - 15.00

Digital konferens om åtgärder för Natura 2000

Anmälan till Grip on Lifes digitala konferens om åtgärder inom våtmarker, sötvatten och skog är nu öppen. Konferensen hålls 11–12 november och är digital.

Under rubriken "Regionalisering och prioritering av åtgärder inom våtmarker, sötvatten och skog – genomförande av planen för prioriterade åtgärder för Natura 2000 åren 2021–2027" anordnar projektet Grip on Life en tvådagars digital konferens. Den är kostnadsfri och pågår kl. 9–15 bägge dagarna.

Anmäl dig via projektets hemsidalänk till annan webbplats

Bland talarna märks:

Jan Terstad, regeringskansliet (miljödepartementet), som ger en bild av de internationella och politiska förutsättningarna för det kommande åtgärdsarbetet

Mikael Lindberg, Naturvårdsverket, som presenterar planen för prioriterade åtgärder för Natura 2000 (PAF) åren 2021-2027 

Tommy Lennartson, Sveriges Lantbruksuniversitet, som berättar om behovet av nytänkande för de hävdgynnade naturvärdena

Ulf Bjelke, Sveriges lantbruksuniversitet, som berättar om åtgärder för strandens arter.

Fler talare tillkommer, liksom ett program.

Skogsstyrelsen är projektägare till Grip on Life medan Bottenhavets vattendistrikt är en av många partner.

VAR: Digital konferens

KOSTNAD: Konstnadsfri

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 31 okt 2020

Kontakt