01 dec 2020 09.00 - 16.00

Vattendelegationsmöte för Södra Östersjön

Svanar på en frusen strandbank

Foto: Andreas Brink

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt sammanträder.

VAR: Plats meddelas senare

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 01 dec 2020

Kontakt