05 mar 2020 09.30 - 15.00

Vattendelegationsmöte i Västerhavets vattendistrikt

Trut med sjöstjärna i munnen

Foto: Anders Tysklind

Vattendelegationen i Västerhavets vattendistrikt sammanträder.

Endast inbjudna deltagare.

VAR: Göteborg

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt