28 jan 2020 09.30 - 15.00

Workshop med landets kommuner

En mängd anonyma människor av olika kön och åldrar lyssnar på en anonym föreläsare.

Foto: Mostphotos

Vattenmyndigheterna anordnar en dialog om revidering av vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2021-2027.

Syftet med workshopen är att skapa delaktighet och möjliggöra kunskapsutbyte mellan vattenmyndigheterna och kommunerna inför framtagande av reviderat åtgärdsprogram.

Deltagare: endast inbjudna.

VAR: Stockholm

KOSTNAD: 0

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt